Oculus Quest sẽ đổi tên thành "Meta Quest"

Sau khi Facebook chính thức đổi tên thành Meta, thì bắt đầu vào năm sau, các sản phẩm Oculus Quest của Meta cũng sẽ đổi tên thành “Meta Quest”, và ứng dụng Oculus hiện nay cũng sẽ đổi thành Meta Quest App.

Giám đốc công nghệ của Meta - Andrew Bosworth cho rằng đây là quyết định khó khăn để công ty phải đổi tên toàn bộ thương hiệu kính thực tế ảo Oculus, nhưng qua đó Meta vẫn tiếp tục phát triển Meta Quest trong tương lai cũng như mở rộng thêm mạng xã hội Horizon. Cụ thể Meta sẽ mở thêm Horizon Workrooms và Horizon Worlds - bao gồm các mục như Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends, và Horizon Profiles, ta có thể hiểu như một mạng xã hội như Facebook hiện tại nhưng dành cho người dùng thiết bị VR.

https://hypebeast.com/2021/10/facebook-oculus-quest-renamed-meta-quest-news