Cafe 3D Việt Nam tuyển dụng

Cafe 3D Việt Nam cần tuyển :

  1. 1 Nhân viên phục vụ ca sáng từ 6h tới 2h
  2. 1 Nhân viên phục vu ca tối - thời gian thương lượng ( 2h trưa tới 22h30 ) 

Bao ăn 1 bữa. 12k/1h . Liên hệ chi Mai : 0903 660 359