Khu Game VR - Gigamall Thủ Đức

Mã số: VR0150

Ước tính đầu tư: 150,000,000 VNĐ

 

- 6 Bộ HTC VIVE

- 2 Bộ Oculus Rift

 

Dự án tiêu biểu Khác

Khu Game VR 5G - Tòa Nhà Viettel

Mã số: VR180

Ước tính đầu tư: 80,000,000 VNĐ

Khu Game VR - Mobifone Cần Thơ

Mã số: VR165

Ước tính đầu tư: 320,000,000 VNĐ

Du Lịch Việt Nam - 10 Bộ Oculus Go

Mã số: VR0123

Ước tính đầu tư: 70,000,000 VNĐ

Intel Việt Nam

Mã số: VR0123

Ước tính đầu tư: 120,000,000 VNĐ

Trung Tâm Thương Mại Đà Nẵng

Mã số: VR0122

Ước tính đầu tư: 160,000,000 VNĐ

Kaspersky Viet Nam

Mã số: VR0120

Ước tính đầu tư: 80,000,000 VNĐ