Cafe 3D Viet Nam Khuyến Mãi Trong Tháng

 Khuyến Mãi Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu áp dụng trước 10h sáng

  • Cafe đen (đá, nóng) : 13 ngàn
  • Cafe sữa (đá, nóng) : 16 ngan
  • Và giảm 30% các thức uống còn lại