Hội tụ đam mê
Hotline Lắp Phòng Phim: 0903388558 - Thực Tế Ảo: 0916781230
Hướng dẫn làm phòng chiếu phim

01. Kết nối kính Windows với máy tính

28/11/2017 17:41

Chạy tool check máy tính của bạn đã sẵn sàng đáp ứng chơi VR trên kính Windows

https://www.microsoft.com/vi-vn/store/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1

 

Lên trên