Hội tụ đam mê
Hotline Lắp Phòng Phim: 0903388558 - Thực Tế Ảo: 0916781230
Hướng dẫn làm phòng chiếu phim

01. Kết nối kính Windows với máy tính

Chạy tool check máy tính của bạn đã sẵn sàng đáp ứng chơi VR trên kính Windows

https://www.microsoft.com/vi-vn/store/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1

 

Lên trên