Hồ Chí Minh : 29 Hoa Lan, Phường 2. Phú Nhuận

ĐT : 091 678 1230

Hà Nội : Skygate Computer Số 31 Ngõ 50 Võng Thị , Tây Hồ

ĐT : 091 595 8592

Facebook cộng động kính VR :

https://www.facebook.com/groups/thucteaoVN/

https://www.facebook.com/cafe3dvietnam

 

 

 

Kết Nối Với Chúng Tôi